ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

MATERIAL DE LIPIRE CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE PENTRU RESTAURARE ARTEFACTE PE SUPORT CERAMIC APARŢINÂND PATRIMONIULUI CULTURAL

Material de lipire-95cc7455

Formular De Contact:

MATERIAL DE LIPIRE CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE PENTRU RESTAURARE ARTEFACTE PE SUPORT CERAMIC APARŢINÂND PATRIMONIULUI CULTURAL

Formular De Contact:

MATERIAL DE LIPIRE CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE PENTRU RESTAURARE ARTEFACTE PE SUPORT CERAMIC APARŢINÂND PATRIMONIULUI CULTURAL